GC - bezvizovue poyezdki zarubezh?

Dayet li pravo GC na bezvizovue poezdki v drugie stranu? Napremer Canada, Germany and other?

http://travel.state.gov/travel/tips/brochures/brochures_1229.html
Выберите страну и узнаете, нужна ли виза. Данные для граждан США, но визовая политика подходит и для постоянных резидентов.