Need roommate in LA!

Iwy russkogo roommate in N. Hoolywood. Mne 24 goda. Bez problem povedeniya i oplati! Pishite suda potom sozvanimsa!